Köpvillkor

KÖPEVILLKOR &
Allmänna villkor


Dessa villkor gäller för Militärträning.se (Ägare: Kim Lööf - PT-Studion) med organisationsnummer 860219-2018
Vid försäljning till konsument tillämpar Militärträning.se de regler och lagar som gäller vid Distans- och Hemförsäljningslagen (2005:59. DHL).

 1. Beställning av ngn av våra camper/tränings/PT-pass
 2. Ångerrätt och avbokning
 3. Förlängning av aktivitet
 4. Sekretesspolicy
 5. Ansvar för hälsotillstånd olycksfall, ägodelar mm
 6. Trivsel, föreskrifter och uteslutning mm
 7. Information och meddelanden
 8. Faktura SveaWebPay
 9. Faktura SveaWebPay Delbetala
 10. Gilltighetstid
 11. Marknadsföring

1. Beställning av ngn av våra camper/tränings/PT-pass

Beställning av aktivitet enligt ovan, vidare nämnd aktivitet, sker via Militärträning.se
Beställning av aktivitet är bindande. För att en beställning skall vara bindande så ska beställningen skriftligen ha bekräftats via e-post från oss (s.k. orderbekräftelse). 

2. Ångerrätt och avbokning

Enligt distanshandelslagen har kund (14) dagar ångerrätt från det att orderbekräftelse mottagits, och då har kund rätt att återfå hela den avgift denne erlagt för aktivitet. Om kund ångrar sig efter dessa 14 dagar, men före kursstart, debiterar vi en administrationsavgift:
- senast en vecka före start, 30% av aktivitets totalkostnad.
- senare än en vecka före kursstart, halva totalkostnaden.
Då aktivitet enligt ovan är påbörjad, äga kund ingen rätt att avboka sin aktivitet. 
Militärträning.se reserverar sig för rätten att annullera en aktivitet vid för få deltagare. I sådant fall flyttas kunden automatiskt fram till nästkommande aktivitet, eller om så önskas återbetalas hela aktivitetens avgift.

3. Förlängning av aktivitet

Kund ersätts ej om denne själv får förhinder att närvara på sin aktivitet. Kund, som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sin aktivitet under viss tid, kan ansöka om förlängning motsvarande den tid som aktivitet ej kan nyttjas. Godtagbara skäl för förlängning av aktivitet är skada eller sjukdom (mot uppvisande av läkarintyg), graviditet eller studier/arbete utomlands. Ansökan om förlängning av aktivitet mailas till info@militartraning.se 

4. Sekretesspolicy

Vi sätter ett högt värde avseende sekretess och kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. I samband med registrering och eller köp godkänner du att Militärträning.se lagrar och använder dina uppgifter i Militärträning.se´s verksamhet för att fullfölja åtagandet gentemot dig som kund. 
Enligt Personuppgiftslagen har du som kund rätt att få ta del av den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta Militärträning.se via dess hemsida för att rätta eller ta bort information. Militärträning.se skickar ut nyhetsbrev som du kan välja att få. Nyhetsbrevet innehåller information och datum för nästkommande träningsaktiviteter, rabatt- och produkterbjudanden. Detta kan enkelt avbokas enligt de instruktioner som finns i nyhetsbrevet.

5. Ansvar för hälsotillstånd olycksfall, ägodelar mm

Kunden ansvarar själv för att sitt hälsotillstånd är sådant att kunden, utan risker, kan delta i aktiviteter samt klarar grundkravet hos Militärträning.se. Militärträning.se´s fysiska grundkrav för att deltaga i aktivitet beskrivs tydligt under respektive aktivitet i boknings- schema menyerna. 
Militärträning.se ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning, ej heller för skador på med eller andra personers tillhörigheter. Militärträning.se ansvarar ej för personskador vid olycksfall eller skador som orsakats av andra kunder eller andra personer. Militärträning.se rekommenderar kund att teckna egen olycksfallsförsäkring.

6. Trivsel, föreskrifter och uteslutning mm

Det åligger kunden att informera sig om vilka föreskrifter som gäller, att visa hänsyn och respekt för andra kunder och att följa gällande säkerhets- och ordningsregler/föreskrifter som meddelas skriftligen eller muntligen av personal hos Militärträning.se. Kund skall följa anvisningar givna av Militärträning.se personal i syfte att undvika tillbud och skador på personer, träningsutrustning eller andra föremål samt för att bidra till en god ordning. Kund skall för att undvika skador på sig själv och andra i samband med träning: Använda lämpliga kläder och träningsskor, genast rapportera Militärträning.se personal om man finner någon utrustning vara i oskick som kan medföra skada på person och/eller egendom samt meddela Militärträning.se om någon av reglerna inte följs av annan kund. Militärträning.se har rätt att stänga av kund för viss tid, eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om kunden väsentligen bryter mot säkerhets- eller ordningsregler eller anvisningar givna av Militärträning.se personal så att risk för ohälsa eller personskada för kunden eller annan föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå. Om uteslutning sker vid brott mot detta avtal, vid t.ex. utlåning av vistelse i lokal utanför schemalagd tid, brist på hänsyn till andra kunder, aktiv hjälp till obehöriga att komma in i Militärträning.se lokaler och förråd etc., sker ingen återbetalning. Kund har rätt att vistas inom Militärträning.se lokaler endast inom angivna schemalagda gruppträningstider samt i direkt anslutning till denna tid. Kund har ej rätt att hjälpa icke medlemmar att komma in Militärträning.se lokaler. Militärträning.se ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständighet utanför Militärträning.se kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på Militärträning.se träningscenter, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.

7. Information och meddelanden

Militärträning.se skickar information och meddelanden till kund till av denne anmäld e-postadress och/eller telefonnummer. Information eller meddelande anses ha nått kund senast den andra vardagen efter dagen för avsändandet. Meddelande från kunder kan överlämnas via telefonkontakt med Militärträning.se eller skickas per e-post via Militärträning.se 

Kunden är skyldig att underrätta Militärträning.se om ändring av kontaktuppgifter såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Force Majeure Militärträning.se är inte ansvarigt för försenad/utebliven prestation orsakad av omständighet utanför Militärträning.se rimliga kontroll och är i så fall berättigad till tilläggstid för uppfyllelse av sina åtaganden. Exempel på omständighet är – utan att utgöra fullständig förteckning – strejk, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, valutakursändringar, myndighetsåtgärd, lagstiftning eller naturkatastrof. Om sådan omständighet varar mer än två månader, äger vardera parten rätt att säga upp avtalet utan den andra har rätt att erhålla eller skyldighet att utge ersättning.

8. Faktura SveaWebPay

SveaWebPay Faktura

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Militärträning överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Allmänna villkor: http://www.sveawebpay.se/sv/kontovillkor/kontovillkor-med-eller-utan-ranta/.

9. Faktura SveaWebPay Delbetala

SveaWebPay Faktura

Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Har du några frågor så kan du ringa 08 – 514 931 13 för närmare information.
Exempel vid köp om 10 000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 295 kr, aviavgift 29 kr totalt : 10.643kr
​Exempel vid köp om 10 000 kr, löptid 6 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 195 kr, aviavgift 29 kr totalt : 10.369kr
​Exempel vid köp om 10 000 kr, löptid 3 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 95 kr, aviavgift 29 kr totalt : 10.182kr

Allmänna villkor

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 

10. Gilltighetstid

Militärträning 4v. (Bootcamp) är gilltig för avsedd uppstart och period enl. köpt produkt.
HIIT-Camp 4v. är gilltig för avsedd uppstart och period enl. köpt produkt.
Personlig Träning är gilltig i 6 månadet från inköps datum med undantag för kampanjer där giltighets tiden är specat i produkten.
Klippkort är giltiga i 6 månader (Norrköping) 3 månader övriga orter eller tom. datum specat i produkten för respetive ort.
 

 

 

 

11. Marknadsföring

Genom att godkänna våra köpvillkor godkänner du också att Militärträning Sverige AB tar bilder och filmklipp under träningspassen för att använda som marknadsföringsmatreal och i utbildnings syfte. Vill du inte synas på bilder eller filmklipp kontakta oss eller meddela instruktören på passet.